Hyvä hoito kaikille on mahdollista

Yritysten voitot verus toiminnan laatu ovat olleet otsikoissa viime aikoina ja syystä. Puhetta on ollut myös siitä kuinka osakeyhtiöiden tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Tämä pitää paikkansa, mutta osakeyhtiöllä on mahdollisuus myös toimia toisin, niin halutessaan. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jo nyt lainsäädäntö mahdollistaa osakeyhtiölle muun tarkoituksen kuin tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Miksi tätä mahdollisuutta ei käytetä?

Voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tarkoituksena olisi asiakkaiden hyvä hoito, olisi mitä oivallisin yhteistyökumppani kunnille. Totuus kun on kuitenkin se, että julkinen sektori on ajettu niin ahtaalle, ettei se voi huolehtia kaikista. Tämä asia tulee tietysti korjata, mutta se on pitkä prosessi, emmekä voi jättää ihmisiä heitteille purkamalla yksityisen sektorin antama palvelu kertarysäyksellä.

Mitä meidän tulee tehdä? Meidän tulee luoda yrityskulttuuri, joka ei perustu pelkästään voitontavoitteluun. Hyvät palvelut ja niiden tuoma hyvinvointi tulee olla myös yritysten ykkösprioriteetti. Koska tämä ajattelutavan muutos ei tapahdu yhdessä yössä tulee meidän myös varmistaa, että viranomaisilla on riittävät resurssit valvontaan ja väärinkäytöksistä tulee rangaista. Ei voi olla niin, että pahimmassa tapauksessa ihmisiä kuolee huonon hoivan seurauksena ja siitä ei seuraa mitään muuta kuin pahoitteleva tiedote.

Yhteiskunnan kannalta tärkeät palvelut, kuten vanhustenhuolto ja varhaiskasvatus, eivät saa olla voiton tavoittelun välineitä. Lailla tulee ohjata yritysten toimintaa parempaan suuntaan, niin kauan kunnes yritysjohto myös ymmärtää, ettei maksimaalinen voitto ole se tärkein asia maailmassa. Tässä mm. hoitajamitoitukset ovat avainasemassa. Lait ohjaavat ihmisten ja yritysten toimintaa. Säädetään siis lakeja, jotka tähtäävät yhteiseen hyvään ja kaikkien hyvinvointiin. Meillä on siihen varaa.